Podmienky klubu

Podmienky členstva  –  KLUB WINE PARTY TIME

Základné podmienky:

 • Žiadateľ musí mať 18 rokov
 • Po schválení žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť členský poplatok určený vedením Klubu „WPT“
 • Po uhradení členského poplatku sa stáva žiadateľ právoplatným členom klubu na dobu jedného roka od uhradenia členského poplatku
 • Vedenie Klubu „WPT“ sa zaväzuje po prijatí úhrady zaslať  členovi klubu do 14 dní členskú klubovú kartu platnú jeden rok od dátumu úhrady členského poplatku a tiež pokyny spojené s členstvom v klube „WPT“
 • Uhradený členský poplatok je nenávratný a nemeniteľný
 • Pri nedodržiavaní členských podmienok si vedenie klubu vyhradzuje právo na odobratie členstva

Členské podmienky:

 • Člen klubu je povinný sa zúčastniť na degustačných stretnutiach v rozsahu podľa zakúpeného členského balíčka (XL – 4 stretnutia, L – 2 stretnutia, M – 1 stretnutie)
 • Člen klubu nadobúda všetky zľavy a výhody od momentu obdržania klubovej karty s vygenerovaným kódom
 • Člen je povinný dodržiavať etiketu SmartCasual
 • Člen nesmie na degustačné stretnutia priniesť nealkoholické nápoje, alkohol či iné víno, vlastné občerstvenie, drogy, zbrane
 • Člen má právo sa ospravedlniť zo stretnutia dva dni pred samotným degustačným stretnutím, kedy mu bude toto stretnutie nahradené iným
 • Ak sa člen nezúčastní stretnutia a neudá dôvod, alebo sa neospravedlní, toto stretnutie mu prepadá a nedá sa nahradiť.
 • Ak je viacero klubistov z určitého mesta, je možné uskutočniť klubové degustačné sedenie aj v danom meste po dohode so samotnými klubovými členmi
 • Dátum stretnutia a hodinu určuje vedenie klubu „WPT“ a oboznamuje o týchto stretnutiach ostatných členov v dostatočnom predstihu, avšak minimálne 1 mesiac vopred
 • Člen sa taktiež môže zúčastniť aj iných degustačných večerov, na ktoré si však musí uhradiť vstupné, z ktorého mu bude odpočítaná členská zľava podľa vybraného predplateného členstva (XL – 20%, L – 15%, M – 10%)
 • Člen má tiež právo zúčastniť sa degustačného stretnutia s doprovodom, ak však doprevádzaná osoba nemá členskú kartu, musí si uhradiť vstupné podľa stanovenej sumy degustačného večera (vždy rôzna suma)

V našom Klube vás čakajú nezabudnuteľné chvíle v našom kolektíve a taktiež výnimočné gurmánske zážitky. Cíťte sa s nami výnimočne !

Tím GLOVAL PREMIUM FOOD & WINE

Kontaktujte nás

Máte otázky ohľadom produktov, spolupráce, či akcií? Neváhajte nám napísať.

Odosielam

Log in with your credentials

Forgot your details?